Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-12-07 15:58:22 przez system

Ulice Kiernika i Benesza zostają

Dzisiejsze posiedzenie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego dot. sporu wokół nazwy ul. Kiernika w Bochni przyniosło konkretną wiadomość. Nazwa ul. Władysława Kiernika, zakwestionowana przez wojewodę małopolskiego w postępowaniu opartym na ustawie dekomunizacyjnej, w orzeczeniu WSA może zostać utrzymana.

Reprezentujący Urząd Miasta Bochnia prawnik, wywiódł przed WSA, że zarówno IPN jak i Wojewoda małopolski zbyt jednoznacznie podszedł do pojęć wymienionych w Art.1.1. i Art. 1.2. tzw. ustawy o dekomunizacji, wiążąc je ze sobą i przypisując pojęciom „związanie” i „symbolizm” podobne znaczenie – informuje Urząd Miasta. WSA stwierdził, że pojęcie „związanie” i „symbolizm” nie są jednoznaczne i jedno nie wynika z drugiego. Podważono brak logicznego wywodu w stworzonych przez IPN i Wojewodę małopolskiego dokumentach, w których udowadniali, iż związanie z komunizmem jest jednoznaczne z jego symbolizowaniem.

Sąd zauważył także, że postać Kiernika była niejednoznaczna i w swoim życiu prowadził szereg różnych działań i w ocenie bocheńskiego społeczeństwa, został uhonorowany za konkretne działania na rzecz Bochni, nie powiązanych kontekstem politycznym. Zwrócono także uwagę, że Wojewoda małopolski nie przeprowadził własnego postępowania wyjaśniającego, tylko bezkrytycznie posiłkował się opinią IPN. Od wyroku Wojewodzie małopolskiemu przysługuje wniesienie skargi kasacyjnej do Najwyższego Sądu Administracyjnego.

Mając jednak na względzie inne wyroki NSA zapadające w podobnych sprawach, w przypadku zaskarżenia postanowienia WSA, pozostajemy z nadzieją, że nazwa ul. Kiernika również zostanie utrzymana przez NSA – mówią przedstawiciele Urzędu Miasta.

15 listopada 2018 roku zapadł również wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną Wojewody, na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający zarządzenie wojewody ws. nazwy ul. Benesza. Wyrok jest ostateczny i tym samym ul. Benesza także pozostaje przy swojej nazwie.

Czytaj także: