Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-02-05 19:35:31 przez system

Wesołe Kumoszki z Moszczenicy mają już 50 lat

W ostatni weekend wójt Marek Bzdek oraz jego zastępczyni, Ewelina Makowska wzięli udział w uroczystości 50 - lecia Koła Gospodyń Wiejskich „Wesołe Kumoszki” z Moszczenicy.

"(...) Z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich "Wesołe Kumoszki" w Moszczenicy proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji oraz wyrazów szczerego uznania dla zaangażowania Pań w upowszechnianie kultury i tradycji polskiej wsi. Chciałabym złożyć wyrazy wdzięczności za aktywną działalność i wytrwałą pracę społeczną służącą rozwojowi oraz kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców oraz zwyczajów Małopolski (...)” – powiedział „Wesołym Kumoszkom” wójt Gminy Bochnia.