Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-04-10 16:56:07 przez system

Wspólnie zamierzają chronić dziedzictwo kulturowe

10 kwietnia w sali narad Urzędu Miasta Bochnia odbyło się spotkanie przedstawicieli dziesięciu gmin (5 z Małopolski: Gmina Miasta Bochnia, Gmina Miasta Myślenice, Gmina Miasta Nowy Targ, Gmina Miasta Olkusz, Gmina Miasta Wadowice oraz 5 ze Śląska: Gmina Miasta Mikołów, Gmina Miasta Pszczyna, Gmina Miasta Racibórz, Gmina Miasta Tarnowskie Góry, Gmina Miasta Żywiec) w sprawie Projektu „Subregionalne ośrodki dziedzictwa kulturowego makroregionu południowego”.

Celem projektu jest uzyskanie dofinansowania w ramach dostępnych środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Przedmiotem wspólnego działania będzie:
- przygotowanie wstępnej listy przedsięwzięć inwestycyjnych z dziedziny infrastruktury kulturalnej, planowanych do realizacji w ramach projektu,
- przygotowanie wstępnej listy wydarzeń kulturalnych planowanych do realizacji w ramach projektu,
- rozwój instytucji kultury,
- rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego.

W imieniu Miasta Bochni porozumienie podpisał burmistrz Stefan Kolawiński.