Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-02-03 19:33:45 przez system

Zatwierdzone „schetynówki” dla powiatu

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zatwierdziło listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015 roku zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Na liście znajdują się dwa zadania z terenu Powiatu Bocheńskiego.

Pierwszy wniosek, który znalazł się na piątym miejscu to „Przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych nr 1428 K Bochnia (ul. Brzeska, ul. Krzeczowska) – Niedzieliska, droga powiatowa nr 2110 K Bochnia (ul. Karolina, ul. Wygoda, ul. Krzyżanowicka)-Słomka, droga powiatowa nr 1424 K Bochnia – Uście Solna – Barczków, droga powiatowa nr 2089 K Ostrów Królewski – Rzezawa, droga powiatowa nr 1442 K Krzeczów – Grądy, droga powiatowa nr 2087 Rzezawa – Brzeźnica na długości odcinków dróg 5.432 mb. Wartość inwestycji, która będzie realizowana na terenie sześciu gmin to ok 5 349 000 zł. z czego połowa kwoty to dofinansowanie.

Drugi wniosek pn. „Przebudowa, budowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych nr 2021 K. Siedlec – Stradomka – Nieznanowice nr 1444 K Uszew – Nowy Wiśnicz – Niezanowice , nr 2083 K Sobolów – Ubrzeż, nr 2081 K Leszczyna – Wieruszyce, nr 2073 K Leszczyna – Nowe Rybie, nr 2074 K Żegocina – Kamionna, nr 2076 K Lipnica Murowana – Połom Duży, nr 2077 K Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana, nr 2078 K Kobyle – Lipnica Górna, nr 2080 K Kopaliny – Stary Wiśnicz”. Łączna długość dróg przebiegających przez trzy gminy powiatu bocheńskiego wynosi 7763 metrów. Szacunkowy koszt zadania to ponad 5 553 000 zł.

Obydwie inwestycje będą polegać m.in. na rozbudowie dróg powiatowych, remoncie skrzyżowań, budowie chodników i ścieżek rowerowych, remoncie przepustów, montażu barier drogowych, oświetlenia oraz znaków poziomych i pionowych.