Kategoria: Foto - wideo
Opublikowano: 2012-07-27 16:00:44 przez system

Święto Policji - awanse, odznaczenia, medale (foto)

W 93 rocznicę powstania Policji Państwowej przy bocheńskiej Komendzie Powiatowej Policji odbyła się uroczystość nadania wyższych stopni policyjnych 32 funkcjonariuszom.

Mianowanie policjantów na wyższe stopnie odbywa się na podstawie postanowień Prezydenta RP w przypadku nadania stopnia oficerskiego, z rozkazu personalnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w przypadku korpusu aspirantów i podoficerów Policji oraz z rozkazu personalnego Komendanta Powiatowego Policji w przypadku korpusu szeregowych Policji.

Uroczystość byłą okazją do krótkich podsumowań, życzeń i oprócz awansów do wręczenia medali, odznak, ryngrafów, dyplomów i podziękowań. W uroczystości wziął udział nowo mianowany generał Policji Mariusz Dąbek, a także ks. pułkownik Zbigniew Kępa, notariusza kurii polowej Wojska Polskiego oraz wicekapelan Policji ks. dr Kazimierz Kapcia. Obecne były władze samorządowe miasta i powiatu, wójtowie, przedstawiciele sądu i prokuratury, straży pożarnej, miejskiej i granicznej. Policja wzbogaciła się również o kolejny radiowóz.

AWANSE NA WYŻSZE STOPNIE POLICYJNE FUNCJONARIUSZY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BOCHNI

na stopień PODINSPEKTORA POLICJI
- nadkom. DYMURA Mariusz

na stopień KOMISARZA POLICJI
- podkom. STRACH Mirosław

na stopień ASPIRANTA SZTABOWEGO POLICJI
- st. asp. DYMURA Tomasz
- st. asp. GÓRA Robert
- st. asp. KALISZ Marek
- st. asp. KICKA Robert
- st. asp. MACHAJ Leszek
- st. asp. TRZECIAK Jacek
- st. asp. WILK Grzegorz

na stopień STRASZEGO ASPIRANTA POLICJI
- asp. BOŻYŃSKI Grzegorz
- asp. GRABOWSKI Janusz
- asp. MARDOSZ Mariusz
- asp. STOPCZYŃSKI Krzysztof

na stopień ASPIRANTA POLICJI
- mł. asp. JAWIEŃ Paweł
- mł. asp. WŁODEK Marcin

na stopień MŁODSZEGO ASPIRANTA POLICJI
- sierż. szt. POLEK Leszek
- sierż. szt. RYŚ Tomasz

na stopień SIERŻANTA SZTABOWEGO POLICJI
- st. sierż. FILIPEK Dawid
- st. sierż. HEŁMECKI Krzysztof
- st. sierż. KACZMAREK – MAJ Katarzyna
- st. sierż. KOLARZ Robert
- st. sierż. NOWAK Paweł
- st. sierż. ROSIEK Mateusz

na stopień STARSZEGO SIERŻANTA POLICJI
- sierż. DĄBROWSKA – BIGAS Dominika sierż. WIŚNIOWSKA Magdalena
- sierż. HEBDA Jarosław
- sierż. JUSZCZYK Grzegorz
- sierż. MOTAK PAWEŁ
- sierż. MROCZEK Piotr

na stopień SIERŻANTA POLICJI
- st. post. KWIECIEŃ Robert
- st. post. SUDA Kornelisz

na stopień STARSZEGO POSTERUNKOWEGO POLICJI
- post. ALBIN Mieczysław
- post. DUDZIAK Marcin

MEDALE I ODZNAKI

ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymał kom. Lucjan SKOCZEK Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Bochni.
SREBNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymał podinsp. Adam WŁODEK Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Bochni
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POLICJI otrzymał Jacek PAJĄK - Starosta Bocheński.

BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POLICJI otrzymał mjr Włodzimierz WIĘCKOWSKI – Dyrektor Zakładu Karnego Nowy Wiśnicz

SREBRNĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymał mł. insp. Jerzy BIEŻYCHUDEK – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY POLICJANT” wyróżniony został;
1. podinsp. Robert DUDEK - Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KPP w Bochni
2. podinsp. Marek PAPIER – Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KPP w Bochni
3. st. asp. Adam KRZYWDA – Sztab Policji KPP w Bochni
4. st. asp. Jacek KOWALSKI - Komisariat Policji w Nowym Wiśniczu
5. asp. Grzegorza STRACH – Wydział Ruchu Drogowego KPP w Bochni

Komendant Powiatowy Policji w Bochni insp. Marek Rudnik uhonorował bryg. Krzysztofa Kokoszkę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni okolicznościowym ryngrafem „ZASŁUŻONY DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BOCHNI” „w uznaniu za systematyczne i wieloletnie zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa powiatu bocheńskiego” .

DYPLOMY UZNANIA za aktywną działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów powiatu bocheńskiego otrzymali;
1. Tomasz Całka – Wicestarosta Bocheński
2. Wiesław Cholewa - Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego
3. Aleksander Dziadowiec - Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego
4. Robert Roj - Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego
5. Wiesław Kukla - Radny Powiatu Bocheńskiego
6. ppłk Mariusz Kopczak - Komendant Placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Tarnowie
7. ppłk Zbigniew Skurnowicz - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie
8. Stanisław Mądry - Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy Komendzie Powiatowej Policji w Bochni
9. Sabina Bajda - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni
10. Robert Hołda - Dyrektor Krytej Pływalni w Bochni
11. Jan Jeliński - Prezes Koła Łowieckiego „Łoś” w Bochni
12. Zbigniew Rachwał - Prezes MPWiK
13. Wojciech Szafrański - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni im. bł. Marty Wieckiej „Szpital Powiatowy”
14. Robert Twardosz – Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy
15. Krzysztof Zięba – Kopalnia Soli w Bochni

PODZIĘKOWANIA „Za zaangażowanie w służbie, rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków, uczynność i bezinteresowność a także profesjonalizm”.
1. asp. Marcin ĆWIKOWSKI – Wydział Dochodzeniowo – Śledczy KPP w Bochni
2. asp. Grzegorz STRACH – Wydział Ruchu Drogowego KPP w Bochni
3. Adam PASZKOT – Pracownik KPP w Bochni

Czytaj także: Remont zaplecza Komendy Powiatowej