Połączenia miejskich spółek nie będzie
Opublikowany 2021-07-04 21:24:54 przez Czas2012 | 3

W maju Komisja Rewizyjna przegłosowała wniosek do burmistrza, który dotyczył przeprowadzenia analizy ekonomicznej połączenia miejskich spółek (MPEC, MPWiK, BZUK). W czerwcu komisja otrzymała odpowiedź – nie stać nas.


Mobilny punkt szczepień i akcje antyszczepionkowe
Opublikowany 2021-07-01 14:54:34 przez Czas2012 | 1

3 i 4 lipca 2021 r. w godzinach od 8.00 do 18.00 Urząd Miasta zorganizował dla wszystkich chętnych na Rynku w Bochni mobilny punkt szczepień. Zaszczepić się będzie mógł każdy, kto skończył 18 lat. Rejestracja nie będzie wymagana.


Kto reprezentuje Polskę 2050 w powiecie bocheńskim
Opublikowany 2021-06-29 22:26:37 przez Czas2012 | 0

W Restauracji „Panorama” w Starym Wiśniczu odbyła się dziś konferencja Ruchu Polska 2050. Rafał Komarewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa i członek Polski 2050, przedstawił osoby, których zadaniem będzie budowa struktur politycznych Ruchu Polska 2050 w powiecie bocheńskim.


Czego brakuje w raporcie o stanie gminy
Opublikowany 2021-06-29 22:07:55 przez Czas2012 | 9

Na absolutoryjnej sesji Rady Miasta (24. czerwca br.) przedstawiono raport o stanie Gminy Miasta Bochnia za rok 2020. Dokument ten stanowił podstawę dla udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Na braki w raporcie zwracali uwagę członkowie Stowarzyszenia Reaktor B7 oraz radni Jerzy Lysy i Jan Balicki.


Czy honorowi krwiodawcy powinni płacić?
Opublikowany 2021-06-29 14:30:21 przez Czas2012 | 0

Eugeniusz Konieczny zwrócił uwagę Radzie na „żenujące praktyki” w miejskich autobusach. Chodzi o nakaz uiszczania 10 gr za przejazd przez honorowych dawców krwi.


Ławki do wymiany i uwaga na głowy
Opublikowany 2021-06-29 14:25:38 przez Czas2012 | 3

Anna Morajko w czasie ostatniej sesji Rady Miasta odniosła się do stanu małej architektury w obrębie rewitalizowanego Rynku. Jak sądzi radna, siedziska zostały wykonane z lichego materiału. Urząd Miasta potwierdza te przypuszczenia.


Stanisław Bukowiec sekretarzem generalnym
Opublikowany 2021-06-28 20:31:52 przez eb | 0

W ostatnią niedzielę odbył się kongres wyborczy partii Porozumienie Jarosława Gowina. Sekretarzem generalnym ugrupowania został bocheński poseł, Stanisław Bukowiec.


Węzeł przesiadkowy dopiero w 2023
Opublikowany 2021-06-28 14:39:43 przez Czas2012 | 0

W trakcie podejmowania uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej Bochni na lata 2021-2032 zaproponowano autopoprawkę, w wyniku której przesunięto realizację węzła przesiadkowego dworca PKP na 2023 rok. Problem polega na tym, że ta informacja pojawiła się dopiero na sesji Rady Miasta i żadna z komisji nie miała szansy zapoznać się z motywacją Urzędu w celu odwlekania jednej z najistotniejszych dla miasta inwestycji.


Odpady wielkogabarytowe - odbiór tylko raz w roku
Opublikowany 2021-06-28 14:16:52 przez Czas2012 | 2

Od przyszłego roku nastąpią zmiany w regulaminie odbioru odpadów komunalnych. Po pierwsze frakcja popiołu będzie musiała zostać wydzielona z odpadów zmieszanych, po drugie odbiór tzw. „gabarytów” zmniejszony jest o jeden raz w roku. Nie wszyscy radni zgodzili się jednak z założeniami, które według Urzędu Miasta, mają na celu ograniczenie przyszłorocznych podwyżek opłat za śmieci.


Stanowisko Klubu Radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa z dn. 24.06.2021 r
Opublikowany 2021-06-25 14:34:28 przez Czas2012 | 1

Niżej podpisani: Damian Słonina, Janusz Możdżeń i Jerzy Lysy, tworzący w Radzie Miasta Bochnia Klub Radnych „Bocheńska Wspólnota Samorządowa” po szczegółowej analizie działań Burmistrza Stefana Kolawińskiego w 2020 r stwierdzają , że :