Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-08-19 08:46:55 przez system

Japoński ogród w Łapanowie

Ścieżki piesze i pieszo-rowerowe, ogród japoński, ogród różany, fontanna, place zabaw, nowe ławki, miejsca parkingowe - tak już niedługo będzie wyglądało centrum wsi Łapanów. Wszystko to możliwe jest dzięki realizacji przez Powiat Bocheński projektu o wartości ponad 2,5 mln złotych.

Projekt pn. "Zagospodarowanie przestrzeni i powierzchni publicznej centrum wsi Łapanów", na który Powiat Bocheński pozyskał ponad 1 mln 829 tys. zł dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego będzie już wkrótce realizowany. Odnowa centrum wsi Łapanów poprzez poprawę funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną w tym m.in. w Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie przyczynią się zapewne do wzmocnienia potencjału społeczno-gospodarczego wsi Łapanow oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego obszaru m.in. dla rozwoju turystyki. - Projekt adresowany jest głównie do mieszkańców wsi Łapanów, szczególnie dzieci i młodzieży, głównie z uwagi na poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej. Oczywiście odbiorcami będą także turyści odwiedzający gminę, jak również potencjalni inwestorzy - mówi starosta bocheński Jacek Pająk.

Przedmiotowa modernizacja, której liderem jest Powiat Bocheński będzie realizowana w partnerstwie z Gminą Łapanów. Powierzchnia odnowionego centrum wsi wyniesie 2,69 ha. Projekt przewiduje kompleksowe działania, które mają na celu uzyskanie jakościowej zmiany istniejącej przestrzeni publicznej. Obejmie to m.in. poprawę estetyki, funkcjonalności obszaru oraz poprawę standardów i jakości życia mieszkańców.

    • Gratuluję staroście bocheńskiemu dużej dynamiki inwestycyjnej. Jest to już druga umowa w tym roku, którą wspólnie będziemy podpisywać. Wierzę, że to nie ostatnia umowa i że będą kolejne tak ważne dla społeczności lokalnej przedsięwzięcia*- zaznacza wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela.