Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-02-24 20:34:49 przez Czas2012

Klub radnych BWS przeciw likwidacji Archiwum

Radni Klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa wystosowali apel do Pana Ministra Glińskiego aby nie likwidować bocheńskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Przyłączyli się tym samym do apelu Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Niniejszy apel przedłożony został na czwartkowej sesji Rady Miasta (24.02.2022) z wnioskiem, aby Rada przyjęła tekst w formie rezolucji - prośby do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szanowny Pan Profesor Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Warszawa

My, niżej podpisani radni Rady Miasta Bochnia zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o zmianę decyzji Kierownictwa Archiwum Państwowego w Krakowie, dotyczącej likwidacji Oddziału AP w Bochni.

Po II wojnie zostało ono reaktywowane i działa nieprzerwanie od 1950 r . Od 1988 ma swoją siedzibę w pięknym, secesyjnym budynku w Bochni, położonym przy ul. Konstytucji 3 Maja. Oprócz ustawowej roli gromadzenia dokumentów , instytucja ta jest fenomenalnym miejscem edukacji patriotyczno-historycznej młodzieży a także osób dorosłych, którzy chętnie uczestniczą w życiu bocheńskiego Archiwum. Jest więc doskonałym ośrodkiem tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Paradoksem historii byłoby likwidowanie placówki archiwalnej w Bochni – mieście, które 4 lata przed Krakowem uzyskało prawa miejskie. Dzięki ofiarności wielu ludzi (min. bochniaka, malarza Marcina Samlickiego) nasze archiwum przetrwało ciężkie czasy po I wojnie światowej a w mrocznych czasach hitlerowskiej okupacji pracujący tu ludzie z narażeniem życia przechowywali wiele dokumentów świadczących o świetności naszego miasta a w szczególności Bocheńskiej Żupy Solnej. Teraz , gdy tak wiele mówi się o decentralizacji państwa i promowaniu Małych Ojczyzn nawet w miejscowościach odległych od wielkich centrów kultury, planowana likwidacja byłaby poważnym błędem.

Ośmielamy się przypomnieć, że bocheński Oddział AP obsługuje obszar dwóch powiatów : brzeskiego i bocheńskiego. Koszty utrzymania placówki są znikome (czynsz miesięczny wynosi 4 tys. zł za lokal o pow. 250 m kw.) , a właściciel lokalu ( potomek właścicieli słynnej niegdyś drukarni Secesja) deklaruje kontynuację wieloletniej , korzystnej umowy najmu. Mamy też pewność, że samorządy miasta i powiatu zapewnią środki na wykonanie bieżących zaleceń pokontrolnych, dostosowując pomieszczenia archiwum do obowiązujących przepisów bhp i ppoż.. Deklarujemy, że w przypadku pozytywnej decyzji Pana Ministra poczynimy starania, aby zwiększyć powierzchnię archiwum o kolejne 200 m kw. poprzez zagospodarowanie wolnych pomieszczeń w budynku, co pozwoli działać tej placówce przez wiele kolejnych lat.

Doceniamy starania Pana Ministra oraz Kierownictwa Archiwum w Krakowie skutkujące powstaniem nowej , wspaniałej siedziby AP, jednakże prosimy, aby z przytoczonych wyżej powodów zachować Oddział Archiwum Państwowego w Bochni. Są bowiem takie miejsca okoliczności, dla których warto zrobić wyjątek. Szczególnie, gdy zaangażowanie środowisk lokalnych jest wyjątkowe.

Z wyrazami szacunku * radni: Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina Bochnia, 23.02.2022 r*

Apel Stowarzyszenia Bochniaków - czytaj TUTAJ