Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-02-24 18:12:20 przez system

Liga UNESCO obradowała w Bochni

W sobotę 22 lutego, na zaproszenie burmistrza Bochni, odbyło się w Bochni walne zebranie Stowarzyszenia „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” pod hasłem: „Poznajmy Królewskie kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni”.

Burmistrz Stefan Kolawiński odebrał z rąk prezesa Stowarzyszenia – Marcina Zamoyskiego – uchwałę zarządu w sprawie przyjęcia Bochni w poczet jego członków. Do Ligi dołączyło również Muzeum Zamkowe w Malborku.

Jednym z głównych punktów programu zebrania było sprawozdanie zarządu Stowarzyszenia za rok 2013. W jego trakcie miała miejsce burzliwa dyskusja z przedstawicielką Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa na temat należytego oznakowania polskich miejsc UNESCO przy autostradach, drogach ekspresowych oraz pozostałych drogach krajowych. Prezes Ligi przesłał w maju 2013 r. pismo do ministra transportu w tej sprawie, a Polska Organizacja Turystyczna zobowiązała się do opracowania listy 100 obiektów wyznaczonych do wskazania oznakowaniem umieszczonym na sieci autostrad.

Podczas składania wniosków do planu pracy Ligi na 2014 rok radny Rady Miasta Bochnia – Jan Balicki – zaprezentował zebranym pomysł stworzenia odznaki „Polskich Diamentów UNESCO”, która miałaby być dodatkową formą promocji polskich obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa oraz zachętą do ich zwiedzania.

Po zakończeniu zebrania jego uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu podziemi bocheńskiej kopalni, które wywarły na nich ogromne wrażenie.

Faktem wartym odnotowania jest znakomita frekwencja podczas walnego zebrania członków Ligi, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.