Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-07-24 11:27:01 przez system

Ombudsmani zawitają do Bochni

Jak poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej burmistrz miasta we wtorek 28 lipca w Urzędzie Miejskim w Bochni dyżurować będą pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy przyjmować będą w sprawach związanych z naruszaniem praw obywatelskich.

Dyżur zostanie przeprowadzony w Sali Narad UM w godz. 10-18.

Rzecznik Praw Obywatelskich, któremu pomagają jego zastępcy oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela. Kontroluje a także podejmuje stosowne czynności jeśli stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organa, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich nalezy się zwrócić w przypadku wykorzystania wszystkich możliwości załatwienia sprawy we właściwym trybie i niewątpliwego stwierdzenia rzeczywistego naruszenia wolności lub praw obywatelskich. Rzecznik jest ograniczony zakresem jego kompetencji, jego interwencje są uzależnione od wyników analizy okoliczności sprawy i ustalenia, faktycznego naruszenia prawa oraz tego, iż okoliczności te istotnie wymagają ingerencji Rzecznika.