Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-01-07 04:35:36 przez system

Powiatowe pieniądze na zabytki

Powiat Bocheński po raz kolejny dofinansuje renowację najcenniejszych zabytków Ziemi Bocheńskiej. W tym roku zainteresowani mogą do 30 marca składać wnioski o dofinansowanie.

O dotację może się ubiegać każdy podmiot, będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Bocheńskiego. Dofinansowanie może być udzielone na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub prac budowlanych. Dotacja może wynieść maksymalnie 50% ogółu nakładu na prace lub roboty budowlane. Wnioski sporządzone na obowiązującym formularzu należy składać w Starostwie Powiatowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 w Punkcie Obsługi Mieszkańca do 30 marca 2009 roku.

  • W ubiegłym roku przeznaczono na ten cel 60 tysięcy złotych. Dzięki dotacji wyremontowano elewację kamienicy Dom Bochniaków, wykonano też remont drewnianego kościółka p.w. Ducha Świętego w Chronowie oraz w Brzeźnicy - mówi Starosta Jacek Pająk.
    O wysokości i przyznaniu środków finansowych zadecyduje Rada Powiatu na podstawie uchwały nr XI/93/2007 Rady Powiatu w Bochni z 13 września 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.