Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-01-28 02:44:01 przez system

Więcej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Chociaż zwiększenie liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Powiecie Bocheńskim nie było przewidziane w Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w roku 2008, niemniej jednak ze względu na dużą liczbę osób oczekujących Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu tej liczby zarówno w Proszówkach jak i w Łapanowie.

Od początku tego roku w zajęciach oferowanych przez Łapanowski Warsztat Terapii Zajęciowej uczestniczy o 5 osób więcej, natomiast w Proszówkach o 3 osoby. Jeśli rozmawiamy o WTZ to tym samym rozmawiamy o ludziach potrzebujących naszego wsparcia. W tym wypadku zwiększenie liczby uczestników umożliwiło kolejnym osobom nabywanie umiejętności związanych z przystosowaniem do życia społecznego. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal cały czas będę bacznie przyglądał się i oceniał pracę warsztatów, gdyż jak wiadomo rolą warsztatów jest usamodzielnianie wychowanków i umożliwienie im wejścia na otwarty rynek pracy - podsumowuje Starosta Jacek Pająk.