Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-12-16 14:54:49 przez system

Zakończyły się dwie miejskie inwestycje drogowe

Na ul. Kolejowej wyremontowano i przebudowano 240 mb drogi oraz obustronnych chodników na odcinku od ul. Więźniów Oświęcimia do ul. Wojska Polskiego. Wybudowano 23 miejsca postojowe (2 zatoki) i przebudowano 6 zjazdów indywidualnych.

Przebudowie uległy również sieci wodociągowa, gazowa oraz wykonano przekładkę kabli energetycznych. Koszt brutto inwestycji – 594 873,17 zł

Na ul. Za Szybem wykonano nakładkę nawierzchni asfaltowej na długości ok. 90 mb. Koszt inwestycji brutto – 31 933,75 zł.