Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2015-09-21 07:57:13 przez system

Diecezja tarnowska podziękowała za peregrynację w Krakowie-Łagiewnikach

Ok. 5 tys. osób wzięło udział w pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. W sobotę, 19 września, diecezja tarnowska dziękowała w Sanktuarium za peregrynację obrazu „Jezu, fam Tobie”. W bazylice modlili się wierni z całej diecezji, a także biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i klerycy. Uroczystej Mszy św. przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz.

Metropolita krakowski powiedział na początku, że bardzo się cieszy, że w diecezji tarnowskiej odbyła się peregrynacja obrazu „Jezu, ufam Tobie” i relikwii wielkich apostołów Bożego Miłosierdzia - św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. „Jestem przekonany, że wielkie są już dziś i będą w przyszłości owoce duchowe tej peregrynacji. Wszyscy pragniemy być apostołami Bożego miłosierdzia i zawierzyć siebie, nasze wspólnoty i rodziny Bogu bogatemu w miłosierdzie. Boże miłosierdzie jest źródłem nadziei i wskazuje nam drogę poprzez wszystkie niebezpieczeństwa współczesnego świata” - powiedział na początku kardynał Dziwisz.

W homilii, metropolita krakowski przypomniał, że niepojęte i niezgłębione jest Boże miłosierdzie.

„Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Święta siostro Faustyno, św. Janie Pawle II- apostołowie Bożego Miłosierdzia - wyjednajcie nam wszystkim księżom, osobom konsekrowanym, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego miłosierdzia, pomóżcie nam abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim wobec braci i sióstr. Niech orędzie miłosierdzia będzie orędziem nadziei dla ludzi gubiących się pośród ideologii współczesności. Niech uśmierza spory i nienawiści. Niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa” - powiedział kardynał.

Mszę św. koncelebrowali biskup tarnowski Andrzej Jeż, bp Stanisław Salaterski oraz licznie zgromadzeni kapłani.

Pod koniec liturgii, biskup tarnowski Andrzej Jeż odmówił akt zawierzenia diecezji i świata Bożemu Miłosierdziu. Pasterz Kościoła tarnowskiego podziękował wszystkim, że tak licznie pielgrzymowali do Łagiewnik.

„Nasza diecezja - dostrzegamy to mocno - jeszcze bardziej upodobniła się do Jezusa Miłosiernego przez to zbawcze wydarzenie, w którym uczestniczyliśmy. Mamy nadzieję, że zaobfituje ono nadal pogłębioną relacją do tajemnicy sakramentu pokuty i pojednania, że jeszcze bardziej z radością będziemy zanurzać się w tajemnicy Bożego Miłosierdzia adorując Go w Najświętszym Sakramencie w naszych parafiach, że jeszcze mocniej, wyraziściej będziemy widzieć w każdym człowieku obraz Chrystusa miłosiernego, okazując miłosierdzie wszystkim ludziom” - dodał biskup Jeż.

Dziękczynienie rozpoczęło się pielgrzymką osób życia konsekrowanego do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Centralnym punktem była Eucharystia o godz. 12 w bazylice. Pielgrzymi odmówili także Koronkę do Bożego miłosierdzia, a na zakończenie uczestniczyli w nieszporach w Sanktuarium Św. Jana Pawła II.

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Faustyny i św. Jana Pawła II trwała w diecezji tarnowskiej prawie dwa lata. W tym czasie obraz odwiedził wszystkie parafie, a także m.in. szpitale, zgromadzenia zakonne, seminarium, dom biskupi. Było to ok. 470 miejsc, a samochód kaplica przejechał w tym czasie 6750 km. Peregrynacja zakończyła się 13 czerwca w kościele bł. Karoliny w Tarnowie.