Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-02-20 11:21:07 przez system

U początków miasta

W przeddzień rocznicy lokacji Bochni ? w czwartek 27 lutego o godz. 17.30 Muzeum im. St. Fischera zaprasza na Czwartkowe Spotkanie Muzealne, w którym Jan Flasza będzie mówił o tym, jak wśród bochnian kształtowała się świadomość własnej historii.

Przypadające w 2009 roku trzy rocznice: 756. rocznica lokacji miasta Bochni, 130. rocznica urodzin Stanisława Fischera i 50-lecie działalności Muzeum w Bochni w jakimś stopniu przecież z sobą powiązane, stanowią dobrą okazję do przedstawienia drogi bochnian do uświadomienia sobie własnej, jakże bogatej, przeszłości. Były to zarówno dokonania teoretyczne, wyrażające się w opracowaniach podejmowanych między innymi, i w tak szerokiej skali, przez Stanisława Fischera, lecz również wiele zaskakująco różnorodnych działań praktycznych środowiska bocheńskiego.
Te ostatnie stanowią przekonywujący dowód żywego odbioru i recepcji treści wynikających z lektury tekstów historycznych. Dowodzą, że lokalne dzieje można poznawać, nie tylko ze stosunkowo już obfitej literatury przedmiotu, z osadzonego w tradycji i historii nazewnictwa ulic, postawionych na terenie miasta rozmaitych "znaków pamięci", lecz także poprzez inne atrakcyjne i pouczające formy przekazu, jakimi są na przykład widowiska, żywe obrazy, pokazy czy wystawy. Początek takich działań zawsze jednak wyznaczają próby podejmowane w celu opowiedzenia: jak naprawdę było?