Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-07-22 20:34:19 przez eb

16 mln zł na drogi rowerowe

Infrastruktura rowerowa miasta ciągle się rozwija, w tym roku nowy ciąg pieszo-rowerowy połączył ulicę Reduta z ul. Rozrywka. Cykliści mogą korzystać ze ścieżki wzdłuż Babińskiego i Skotnickiej, a na Baczyńskiego z przestrzeni wymalowanej sierżantami. W budowie są trzy nowe połączenia rowerowe o wartości ok. 16 mln zł.

Nowa droga wzdłuż Babińskiego i Skotnickiej (dzielnica VIII - Dębniki)
Nowa droga dla rowerów pojawiła się wzdłuż ul. Babińskiego – od skrzyżowania z ul. Bunscha do skrzyżowania z ul. Baczyńskiego – po południowej stronie jezdni. Dalej w ul. Baczyńskiego rowerzysta może poruszać się w ruchu ogólnym – na jezdni zostały wymalowane sierżanty. Następnie wzdłuż ul. Skotnickiej – od skrzyżowania z ul. Baczyńskiego do skrzyżowania z ul. Trockiego – po stronie południowo-wschodniej mamy ciąg pieszo-rowerowy. Długość ścieżki rowerowej to 776 metrów (wzdłuż Babińskiego, ciąg wzdłuż Skotnickiej + przejazdy). 709 metrów liczy trasa w ruchu ogólnym (Baczyńskiego). Inwestycja kosztowała ok. 1,9 mln zł.

Nowy ciąg pieszo-rowerowy od ul. Raduta do ul. Rozrywka (dzielnica III - Prądnik Czerwony)
W połowie czerwca ZDMK oddał do dyspozycji rowerzystów ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka. Trasa o długości 156,8 m zyskała również oświetlenie. Inwestycja kosztowała ok. 258 tys. zł.

Trzy nowe odcinki w realizacji
Trwa budowa trasy rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada (od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej, etap I) - obecnie prace toczą się w rejonie cmentarza Rakowickiego i Uniwersytetu Rolniczego, zostały wykonane roboty oświetleniowe. W ramach inwestycji powstanie ścieżka rowerowa po zachodniej stronie al. 29 listopada - tam gdzie będzie to możliwe pojawi się ścieżka (w planach ponad 1 km), a na pozostałym fragmencie ciąg pieszo-rowerowy (ok. 100 metrów). Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie listopada, a jej koszt to ok. 7,8 mln zł.

Ścieżka rowerowa powstaje na odcinku od ul. Powstańców - wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej - do estakady - wykonane zostały roboty na ul. Strzelców obustronne ścieżki rowerowe oraz zatoka postojowa. Przed wykonawcą prace na ul. Lublańskiej. W ramach inwestycji powstanie ścieżka o długości ok. 1585 metrów oraz ok. 85-metrowy ciąg pieszo-rowerowy. Zakończenie robót planowane jest do końca tego roku, a ich koszt to ponad 3 mln zł.

W dzielnicy Zwierzyniec (VII) budowany jest jeden z trzech odcinków trasy rowerowej, który poprowadzi cyklistów z Salwatora do granic miasta. Prace toczą się odcinku od ul. Mirowskiej do granic miasta (ok. 600 metrów). W rejonie ul. Księcia Józefa wykonano roboty drogowe wraz z oznakowaniem, obecnie trwają prace oświetleniowe. Dwa pozostałe odcinki trasy - od ul. Jodłowej do ul. Wioślarskiej oraz od mostu Zwierzynieckiego do klasztoru Sióstr Norbertanek - nadal są w fazie projektowej. Zakończenie prac na inwestycji planowane jest do końca roku, a jej koszt to ok. 5,1 mln zł.