Kotczy zamek
Opublikowany 2012-03-11 11:35:36 przez system | 0

Kolejna z legend nawiązuje do przetrwałych już sporo wieków w pamięci ludzkiej wydarzeń, jakie zaistniały we wsi Kierlikówka w gminie Trzciana. W ciągu drogi biegnącej z Trzciany do Kamionnej, w miejscu gdzie osiąga one swe przewyższenie (rejon wzgórza Górka 332 m), znajduje się tajemnicze miejsce zwane „ „Kotczym zamkiem”.


Diabelski kamień na Bukowcu
Opublikowany 2012-03-11 11:33:52 przez system | 0

Lesiste garby Pogórza Wiśnickiego kryją wiele skalnych osobliwości, jedną z nich jest „Kamień Grzyb” na Bukowcu. Ogromna skała piaskowcowa uformowana została siłami przyrody na kształt grzyba. Poniżej przytoczona legenda o skale, jest jedną z wielu prób ludowej interpretacji pochodzenia tych niecodziennych elementów pogórskiego krajobrazu.


Jak powstała Lipnica
Opublikowany 2012-03-11 11:32:43 przez system | 0

W jednym z poprzednich odcinków przewodnika prezentowaliśmy dzieje powstania Lipnicy oczami historyków, teraz popatrzmy jaki przekaz w tym względzie niesie nam legenda. Gdy sięgnąć zamierzchłej przeszłości, czasów kiedy w kotlinie nad górną Uszwicą pojawił się człowiek, nie znajdzie się w dziejopisach wzmianek o Lipnicy – było na to jeszcze za wcześnie. Tak więc brak spisanych dziejów, utworzył miejsce ustnej tradycji i legendzie.


Mroczne tajemnice Ziemi Bocheńskiej
Opublikowany 2012-03-11 11:29:30 przez system | 0

Jedno z polskich przysłów powiada: „Nie wywołuj wilka z lasu”. Zapomniała o tym chyba Redakcja Czasu Bocheńskiego, no cóż, zostałem wywołany do tablicy (patrz: Mroczne tajemnice rzeczywiście kryją się na naszej Ziemi Bocheńskiej. Te podane poniżej - posiadają postać legendy, będą może przez to mniej mroczne, ale nie mniej przez ten fakt ciekawe.


Z legendą i w legendzie
Opublikowany 2012-03-11 11:28:48 przez system | 0

Na kanwie legend, z myślą przewodnią – drzewiej tak było, przewijać się będą przez czas jakiś na naszych łamach, fragmenty historii naszych małych ojczyzn w Ziemi Bocheńskiej. Legendy stały się nieodłączną częścią ich spuścizny dziejowej i rodzimej tożsamości.


Józefina Ledóchowska-matka świętych
Opublikowany 2012-03-09 21:28:34 przez system | 0

14 lipca 1909 r. mija setna rocznica śmierci Józefiny Ledóchowskiej, matki świętych córek, Urszuli i Marii Teresy. Ród Ledóchowskich przewija się w historii Polski od zarania jej państwowości, lecz w Lipnicy Dolnej, do której wprowadziła się jedna z gałęzi ich rodu pojawili się dopiero w roku 1883, trwając przez kolejne 62 lata w białym dworku na wzgórzu.


Pierścień św. Kingi-prawdy i legendy (III)
Opublikowany 2012-03-09 21:24:01 przez system | 0

Jest to szczególne miejsce w życiorysie św. Kingi, Sądecczyzna była bowiem jej dożywotnią własnością, ofiarowaną przez męża Bolesława za jej osobisty i finansowy wkład w ratowanie i odbudowę państwa zniszczonego przez najazdy Tatarów (posag Kunegundy wynosił ogromną wówczas kwotę 40 tysięcy grzywien). W klasztornym zaciszu założonego przez siebie klasztoru klarysek przeżyła 12 lat ze swego bogobojnego i twórczego zarazem życia. Zmarła w 1292 r. w Starym Sączu i tu też wśród swoich sióstr została pochowana.


Pierścień św. Kingi-prawdy i legendy (II)
Opublikowany 2012-03-09 21:20:58 przez system | 0

Wyruszająca ku zaślubinom z księciem Bolesławem królewna Kunegunda otrzymała w wianie od swego ojca króla Węgier, jedną z kopalń w Siedmiogrodzie z solnym złożem. Żegnając się z ojczyzną wrzuciła do szybu kopalni swój zaręczynowy pierścień na znak objęcia jej w posiadanie. Nie byłoby może nic szczególnego w tym podaniu, gdyby nie wydarzenie jakie zaistniało wiele dni później w trakcie postoju dostojnego orszaku w Bochni.


Pierścień św. Kingi - prawdy i legendy (I)
Opublikowany 2012-03-09 21:19:37 przez system | 0

Za przyczyną księżnej krakowskiej, późniejszej świętej, zaistniało na terenie średniowiecznej Małopolski wiele faktów historycznych, powstały także i legendy. Wspólnie tworzą niezwykłą sferę kulturową trwale zapisaną w dziedzictwie XIII wieku i naszej Ziemi Bocheńskiej.


Matejko w Bochni III
Opublikowany 2012-03-09 21:18:15 przez system | 0

Związek Matejki z Bochnią rozpoczął się wraz z jego przyjazdami do Serafińskich, przez Bochnię wiodła bowiem droga do Wiśnicza. Do Bochni dojeżdżał koleją z Krakowa, by już dalej podążać pieszo lub fiakrem do „swojego” Wiśnicza. Z chwilą podjęcia przez Leonarda Serafińskiego pracy w Bochni w 1860, a wkrótce potem przeniesienia się do niej całej jego rodziny związki Matejki z Bochnią siłą rzeczy się nasiliły.