Kategoria:

Matejko w Bochni III
Opublikowany 2012-03-09 21:18:15 przez system | 0

Związek Matejki z Bochnią rozpoczął się wraz z jego przyjazdami do Serafińskich, przez Bochnię wiodła bowiem droga do Wiśnicza. Do Bochni dojeżdżał koleją z Krakowa, by już dalej podążać pieszo lub fiakrem do „swojego” Wiśnicza. Z chwilą podjęcia przez Leonarda Serafińskiego pracy w Bochni w 1860, a wkrótce potem przeniesienia się do niej całej jego rodziny związki Matejki z Bochnią siłą rzeczy się nasiliły.


Matejko na Ziemi Bocheńskiej (II)
Opublikowany 2012-03-09 21:17:31 przez system | 0

Częstym plenerem rysunków Matejki był zamek, otwierał się on bowiem całą swoją bryłą, z każdego prawie że miejsca w Wiśniczu. Szkicował jego wieże, elementy wnętrza, kaplicę. Pisał: „ ... miałbym wielką i szczerą ochotę odmalować zamek wiśnicki, dla dania kiedyś świadectwa o istnieniu tegoż ... zamek ten od tylu lat mi znajomy ...”


Matejko na Ziemi Bocheńskiej (I)
Opublikowany 2012-03-09 21:16:28 przez system | 0

170 lat temu (1) 24 czerwca 1838 r. urodził się Jan Matejko, artysta malarz, najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego. Jego monumentalne obrazy, to nie tylko sceny przedstawiające najważniejsze wydarzenia z dziejów narodu polskiego, ale też wielka twórcza lekcja historii. Matejko poprzez odniesienie do przeszłości, starał się kształtować teraźniejsze postawy Polaków.


Święty Szymon z Lipnicy I
Opublikowany 2012-03-09 21:00:30 przez system | 0

Z okazji kanonizacji błogosławionego Szymona z Lipnicy, która odbędzie się 3 czerwca w Rzymie pragniemy przedstawić szerzej p.p. Czytelnikom, tę niezwyczajną postać skromnego zakonnika zwanego „Apostołem miłości”, oraz ukazać cząstkę duchowej i materialnej po nim spuścizny. Obecność kultu Szymona powszechna jest bowiem w codziennym życiu i kulturowym krajobrazie Lipnicy Murowanej i całej jej parafii.


Kazimierz Brodziński-rodak z Królówki
Opublikowany 2012-03-09 20:54:42 przez system | 0

„Natchnij się mówię dumą narodową o ile bowiem wszelka duma jest występkiem, o tyle narodowa powinnością.”. To słowa Kazimierza Brodzińskiego - Polaka. Przywołujemy do pamięci ten apel poety w 218-tą rocznicę urodzin naszego ziomka. (fot. 1)


Śladami Brodzińskiego w starostwie lipnickim (II)
Opublikowany 2012-03-09 20:53:31 przez system | 0

Kazimierz Brodziński w Lipnicy przebywał 10 lat. 21 grudnia 1804 roku, w czasie kiedy pobierał nauki w gimnazjum w Krakowie, umarł mu ojciec (Jacek Brodziński pochowany został na lipnickim cmentarzu). Przerwał więc naukę i pieszo (8 mil) wrócił do Lipnicy. Zaprzyjaźniony z rodziną wieśniak zaprowadził go na grób ojca, a później do Rajbrotu, gdzie osiadła po śmierci męża Anna Brodzińska, jego macocha.


Śladami Brodzińskiego w starostwie lipnickim (I)
Opublikowany 2012-03-09 20:52:25 przez system | 0

Historia obecności rodziny Brodzińskich w lipnickim starostwie datuje się od lat 80-tych XVIII wieku, kiedy to Jacek Brodziński zostaje plenipotentem (rządcą) hrabiego Moszyńskiego w majątku Królówka. Właśnie tam, do Królówki kierujemy pierwsze nasze kroki, szukając śladów poety. Tu, w pańskim dworze przyszedł na świat 8 marca 1791 r. późniejszy wielki polski poeta, prekursor romantyzmu w Polsce, Kazimierz Brodziński.


Kolumny lotników (IV)
Opublikowany 2012-03-09 20:08:41 przez system | 0

XIX-to wieczny historyk, folklorysta, a przede wszystkim krajoznawca Pauli Żegota, od którego zapisanej legendy rozpoczęliśmy podróż ciągiem kolumn, wspomina w swoich relacjach z podróży, iż: „Lud opowiada, że jest w okolicach Wiśnicza 6 podobnych słupów”.


Kolumny lotników (III)
Opublikowany 2012-03-09 20:07:09 przez system | 0

W 1646 r. ku chwale Pana – Laudate Domine, w takiej intencji wzniósł kamienną kolumnę z krzyżem w obrębie swych włości Stanisław Lubomirski. Tą budowlą wyznaczył jakby nowy styl dla wznoszonych później tego typu kolumn krzyżowych w okolicy.


Kolumny lotników (II)
Opublikowany 2012-03-09 20:06:20 przez system | 0

Po prezentacji tła historycznego i obyczajowego zaistnienia w naszym krajobrazie kolumn - figur krzyża, poznajmy teraz nasze kolumny – „kolumny lotników”, każdą z osobna, zobaczmy ich współczesne portrety terenowe. Miejmy nadzieję, że odsłonią one przed nami ostatecznie swe tajemnice i tę egzotyczną aurę która je otacza, ile tu prawd, a ile legendy ?